تجهیزات شبکه و ارتباطات
قیمت:
افزودن به مورد علاقه ها
نرم افزار بتن
نرم افزار فروش و بهای تمام شده بتن پشتیبان سیستماین نرم افزار مخصوص کارخانجات تولید بتن آماده طراحی و تولید شده است. عملیات خرید مصالح، فروش بتن، خدمات، انبار مصالح، انبارتجهیزات، دریافت و پرداخت، هزینه، ... در این نرم افزار پیش بینی شده است.امکانات نرم افزار امکان تعریف مشتریان و گروه بندی امکان تعریف کالا و خدمات ) بتن، هزینه حمل، هزینه پمپاژ، ... ( امکان تعریف طرح اختلاط بتن برای محاسبه موجودی مصالح امکان تعریف قرارداد فروش بتن و خدمات برای مشتریان امکان ارتباط با انواع نمایشگرها
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
نرم افزار شن و ماسه
نرم افزار فروش و باسکول شن وماسه پشتیبان سیستمنرم افزار برای کارخانجات ماسه شویی طراحی و تولید شده است . این نرم افزار با امکان توزین مصالحورودی به کارگاه و محصولات با امکان اتصال انواع نمایشگر هایباسکول این امکان را برای کاربر فراهم میکند تا بتواند حساب مشتریان خود,حساب فروش,حساب خرید,صندوق را به روز داشته باشد ..1 معرفی ماشین و تجهیزات با امکان تعیین مشخصات آن )نوع ماشین,خالی بار,...(.2 معرفی محصولات و مصالح.3 معرفی مشتریان خرید و فروش.4 امکان توزین یک مرحله ای,2 مرحله ای برا
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
نرم افزار سردخانه
نرم افزار مدیریت سردخانه پشتیبان سیستمنرم افزار مدیریت سردخانه برای کنترل ورود و خروج کالا، قرارداد های حق الحفاظ و سبد، کنترل تراکنش های مالی، کنترل تولید، خرید وفروش سبد و مدیریت هزینه ها تولید شده است.امکانات نرم افزار امکان ثبت قرارداد های حق الحفاظ و قرارداد سبد مشتریان امکان ثبت ورود و خروج کالا به دو صورت دستی و باسکول امکان اتصال نرم افزار به انواع نمایشگرهای باسکول رایج در بازار امکان ثبت تولید، خرید، فروش سبد و کنترل موجودی ریالی و مقداری آن امکان کنترل حساب ریالی و مقداری
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
نرم افزار باسکول
نرم افزار باسکول پشتیبان سیستماین نرم افزار برای باسکول های عمومی و جاده ای طراحی شده است . هدف از تولید این نرم افزارسرعت بخشیدن و آسان نمودن عملیات توزین توسط کاربر می باشد ..1 معرفی ماشین و تجهیزات با امکان تعیین مشخصات آن ) نوع ماشین,خالی بار,...(.2 امکان توزین یک مرحله ای و 2 مرحله ای و متفرقه و چاپ برگه باسکول آن.3 امکان تعریف کرایه حمل,هزینه باسکول,هزینه بارگیری برای هر توزین.4 امکان توزین دستی ) بدون اتصال به نمایشگر باسکول (.5 امکان تهیه گزارشات توزین به صورت روزانه,ماه
3 هفته پیش