سایر
افزودن به مورد علاقه ها
طراحی وساخت انواع وسایل بازی
طراحی وساخت انواع وسایل بازی از قبیل:سرسره,الاکلنگ,تاب زنجیری...0913101946609128151307
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
المان کاسه پسته فایبرگلاس
زیبا سازی میادین شهر با استفاده از مجسمه های مدرن شهری و یا المان های شهری بسیار کار ساده و دلپذیری است. شرکت فایبرگلاس زرین کارصفاهان تولیدکننده المان های شهری و مجسمه های شهری با بهرگیری از هنر و خلاقیت و نیز بکارگیری مصالح مرغوب و درجه یک با مقاومت بالا می باشد.0913101946609128151307
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
مجسمه شهری پاکبان شهر
طراحی و تولید انواع المان های شهری، روستایی و المان نوروزی _ ساخت مجسمه شهری و تولید انواع تندیس و مجسمه های شهری با مضامین مختلف 09131019466
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
المان شهری_گلدان های نورانی
زیبا سازی میادین شهر با استفاده از مجسمه های مدرن شهری و یا المان های شهری بسیار کار ساده و دلپذیری است. شرکت فایبرگلاس زرین کارصفاهان تولیدکننده المان های شهری و مجسمه های شهری با بهرگیری از هنر و خلاقیت و نیز بکارگیری مصالح مرغوب و درجه یک با مقاومت بالا می باشد.09131019466
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
المان کفش دوزک جهت زیباسازی شهر
طراحی و تولید انواع المان های شهری، روستایی و المان نوروزی _ ساخت مجسمه شهری و تولید انواع تندیس و مجسمه های شهری با مضامین مختلف 09131019466
6 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
المان شهری_گلدان های نورانی
زیبا سازی میادین شهر با استفاده از مجسمه های مدرن شهری و یا المان های شهری بسیار کار ساده و دلپذیری است. شرکت فایبرگلاس زرین کارصفاهان تولیدکننده المان های شهری و مجسمه های شهری با بهرگیری از هنر و خلاقیت و نیز بکارگیری مصالح مرغوب و درجه یک با مقاومت بالا می باشد.09131019466_09128151307
6 هفته پیش