فنی حرفه ای
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی فرز و تراش CNC در آموزشگاه مشاهیر
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه
2 روز و 5 ساعت پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی نرم افزار SOLIDWORK در مشاهیر اصفهان
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا و DS فرانسه
4 روز پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی نرم افزار CATIA در آموزشگاه مشاهیر
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
4 روز پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی نرم افزار های مهندسی مکانیک در مشاهیر
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
4 روز پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی نرم افزارهای فنی و مهندسی جهت مهاجرت
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی نرم افزار های فنی و مهندسی جهت مهاجرت
آموزشگاه مشاهیراصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی طراحی نما و طراحی داخلی در مشاهیر
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی AUTOCAD دو بعدی و سه بعدی در مشاهیر
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی فرز و تراش MASTERCAM چهار و پنج محوره
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریس دارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی فرز و تراش CNC در آموزشگاه مشاهیر
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی ومهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی فرز و تراش NX چهاروپنج محوره درمشاهیر
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی فرز و تراش NX چهاروپنج محوره درمشاهیر
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریسدارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی POWERMILL چهار و پنج محوره در مشاهیر
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریس دارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
4 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش تخصصی فرز و تراش MASTERCAM در مشاهیراصفهان
آموزشگاه مشاهیر اصفهان مرکز جامع آموزش نرم افزار های فنی و مهندسیمدیریت:مهندس یوسف کمالی با بیش از 17 سال سابقه تدریس دارای مدرک DS فرانسه و AUTODESK آمریکا
7 هفته پیش