تجهیزات و ماشین آلات
افزودن به مورد علاقه ها
اورینگ متری سیلیکون
صنایع لاستیک سازی میلاد صانع تولید کنند انواع شیلنگ سیلیکونی ( بدون محدودیت در سایز) ، اورینگ متری ، انواع نوار و پروفیل های سیلیکون و کلیه مقاطع سیلیکونی . دارای دو خط اکسترودر سیلیکون تولید انواع نوار های نسوز سیلیکون ، واشر و اورینگ و دیگر قطعات سیلیکونی شیلنگ نسوز سیلیکون نوار اسفنجی سیلیکون سیلیکون بهداشتی پزشکی بیمارستانی سیلیکون غذایی غلتک سیلیکونیاورینگ سیلیکوناورینگ متری نسوزاورینگ متری سیلیکونواشر نسوز سیلیکوننوار آب بند سیلیکونسیلیکون031 32342930031 32347724
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
اورینگ متری سیلیکون
صنایع لاستیک سازی میلاد صانع تولید کنند انواع شیلنگ سیلیکونی ( بدون محدودیت در سایز) ، اورینگ متری ، انواع نوار و پروفیل های سیلیکون و کلیه مقاطع سیلیکونی . دارای دو خط اکسترودر سیلیکون تولید انواع نوار های نسوز سیلیکون ، واشر و اورینگ و دیگر قطعات سیلیکونی شیلنگ نسوز سیلیکون نوار اسفنجی سیلیکون سیلیکون بهداشتی پزشکی بیمارستانی سیلیکون غذایی غلتک سیلیکونیاورینگ سیلیکوناورینگ متری نسوزاورینگ متری سیلیکونواشر نسوز سیلیکوننوار آب بند سیلیکونسیلیکون031 32342930031 32347724
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
خرید و فروش دستگاههای روغنگیری ،ارده گیری و کره گی
فروش ماشین آلات عصاریکره گیر نو و دست دومارده گیر نو و دست دومروغن گیری نو و دست دومفیلتراسیوننمایندگی فروش و خدمات پس از فروش شرکت بکردانهتعمیرات و بازسازی ماشین آلات عصاریفارس شیراز بلوار باهنر شمالی نبش کوچه 19 فروشگاه مرهم شماره همراه 1:09129224084@oil.p.e#خرید دستگاههای کارکرده#روغن گیری دست دوم#روغنگیری دست دوم#کره گیری دست دوم#ارده گیری دست دوم#روغن گیری دست دوم#روغنکشی#روغن کشی#روغن گیری#روغنگیری#کره ساز#کره گیر#ارده ساز#سنتی#ارده سنتی#ارده صنعتی#دستگاه کره بادام
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
نصب اسانسور اصفهان | انواع آسانسورهای اداری و مسکو
آسان بر یک وسیله ترابری نصب اسانسور اصفهان عمودی می باشد. برای ترابری اسانسور اصفهان انسان ها در یک بنا از سه روش می توان استفاده کرد.https://delsatecco.com/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b5%d9%81%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%86%d9%88%d8%a7%d8%b9-%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a7/
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
سیلیکون بهداشتی
صنایع لاستیک سازی میلاد صانع تولید کنند انواع شیلنگ سیلیکونی ( بدون محدودیت در سایز) ، اورینگ متری ، انواع نوار و پروفیل های سیلیکون و کلیه مقاطع سیلیکونی . دارای دو خط اکسترودر سیلیکون تولید انواع نوار های نسوز سیلیکون ، واشر و اورینگ و دیگر قطعات سیلیکونی شیلنگ نسوز سیلیکون نوار اسفنجی سیلیکون سیلیکون بهداشتی پزشکی بیمارستانی سیلیکون غذایی غلتک سیلیکونیاورینگ سیلیکوناورینگ متری نسوزاورینگ متری سیلیکونواشر نسوز سیلسکوننوار آب بند سیلیکونسیلیکون031 32342930031 32347724
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
اورینگ متری سیلیکون
صنایع لاستیک سازی میلاد صانع تولید کنند انواع شیلنگ سیلیکونی ( بدون محدودیت در سایز) ، اورینگ متری ، انواع نوار و پروفیل های سیلیکون و کلیه مقاطع سیلیکونی . دارای دو خط اکسترودر سیلیکون تولید انواع نوار های نسوز سیلیکون ، واشر و اورینگ و دیگر قطعات سیلیکونی شیلنگ نسوز سیلیکون نوار اسفنجی سیلیکون سیلیکون بهداشتی پزشکی بیمارستانی سیلیکون غذایی غلتک سیلیکونیاورینگ سیلیکوناورینگ متری نسوزاورینگ متری سیلیکونواشر نسوز سیلسکوننوار آب بند سیلیکونسیلیکون031 32342930031 32347724
3 هفته پیش