مد و لباس
همه محله ها
قیمت:
افزودن به مورد علاقه ها
شلوار پارچه ای پایین بنددار مدل 256
درسا تن پوش ایرانیان تولید کننده انواع شلوار زنانه بصورت تخصصیفروش بصورت عمده و تکی عرضه انواع جین کتان پارچه ای لگرسمی اداری مجلسیآماده عقد قرارداد با شرکت ها و ارگان هابه عزیزانی که از طریق این آگهی خرید کنند تخفیف ویژه داده میشودراه های ارتباطی:Dorsatanpoosh@gmail.com Email:Instagram:tanpoosh_dorsa_styleTelegram:@dorsatanpooshfroosh0912847391102177783169
تهران
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
شلوار بگ گشاد قد 90 زنانه مدل 234
درسا تن پوش ایرانیان تولید کننده انواع شلوار زنانه بصورت تخصصیفروش بصورت عمده و تکی عرضه انواع جین کتان پارچه ای لگرسمی اداری مجلسیآماده عقد قرارداد با شرکت ها و ارگان هابه عزیزانی که از طریق این آگهی خرید کنند تخفیف ویژه داده میشودراه های ارتباطی:Dorsatanpoosh@gmail.com Email:Instagram:tanpoosh_dorsa_styleTelegram:@dorsatanpooshfroosh0912847391102177783169
تهران
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
شلوار افلیا زنانه دمپاگشاد مدل 154
درسا تن پوش ایرانیان تولید کننده انواع شلوار زنانه بصورت تخصصیفروش بصورت عمده و تکی عرضه انواع جین کتان پارچه ای لگرسمی اداری مجلسیآماده عقد قرارداد با شرکت ها و ارگان هابه عزیزانی که از طریق این آگهی خرید کنند تخفیف ویژه داده میشودراه های ارتباطی:Dorsatanpoosh@gmail.com Email:Instagram:tanpoosh_dorsa_styleTelegram:@dorsatanpooshfroosh0912847391102177783169
تهران
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
دامن شلواری گشاد زنانه مدل 230
درسا تن پوش ایرانیان تولید کننده انواع شلوار زنانه بصورت تخصصیفروش بصورت عمده و تکی عرضه انواع جین کتان پارچه ای لگرسمی اداری مجلسیآماده عقد قرارداد با شرکت ها و ارگان هابه عزیزانی که از طریق این آگهی خرید کنند تخفیف ویژه داده میشودراه های ارتباطی:Dorsatanpoosh@gmail.com Email:Instagram:tanpoosh_dorsa_styleTelegram:@dorsatanpooshfroosh0912847391102177783169
تهران
2 هفته پیش