سایر
همه محله ها
افزودن به مورد علاقه ها
سیستم کنفرانس بوش Bosch ccs1000
سیستم کنفرانس بوش Bosch ccs 1000• سیستم کنفرانس دیجیتال• قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین ( اتو ترکینگ Auto Tracking )• دارای ظاهری بسیار شیک و محبوب• امکان اتصال 50 کنسول شرکت کننده برای منبع تغذیه • دارای نشانگر LED بر روی منبع تغذیه• دارای ورودی Aux و تقویت صدای میکروفن ها• پشتیبانی از پروکل های ارتباطی RS-485,RS-232• دارای قابلیت ضبط صدای جلسات بر روی فلش مموری• دارای مونیتور صدا برای تنظیم صدا توسط اپراتور• حساسیت میکروفن در فاصله مطلوب بین 20 الی 40 سانتیمتر• انعطاف پذیری قابل ت
17 شهریور
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
سیستم کنفرانس LEM480
مشخصات میکروفن کنفرانس LEM MCF- 480Dفهم گفتاری بسیار بالاجذب بازخورد صوتی بالامجهز به سیستم Auto closeدارای رکوردر جهت ضبط جلسات بر روی فلشامکان اتصال سیستم مترجم همزماندارای رکوردر جهت ضبط جلسات بر روی فلشساختارآکوستیکی بالا جهت کنترل زوزهامکان اتصال میکروفن بیسیم و سیم دارکلید قطع و وصل برروی میکروفون کنفرانسکنترل ولوم میکروفن ها توسط منبع تغذیهخروجی هدفن برروی میکروفن جهت اتصال هدفندارای ولوم کنترل برروی هر میکروفن جهت تنظیم صداآنتی فیدبک داخلی میکروفون کنفرانس جهت
17 شهریور
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
سیستم کنفرانس بوش Bosch ccs1000
سیستم کنفرانس بوش Bosch ccs 1000• سیستم کنفرانس دیجیتال• قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین ( اتو ترکینگ Auto Tracking )• دارای ظاهری بسیار شیک و محبوب• امکان اتصال 50 کنسول شرکت کننده برای منبع تغذیه • دارای نشانگر LED بر روی منبع تغذیه• دارای ورودی Aux و تقویت صدای میکروفن ها• پشتیبانی از پروکل های ارتباطی RS-485,RS-232• دارای قابلیت ضبط صدای جلسات بر روی فلش مموری• دارای مونیتور صدا برای تنظیم صدا توسط اپراتور• حساسیت میکروفن در فاصله مطلوب بین 20 الی 40 سانتیمتر• انعطاف پذیری قابل ت
17 شهریور
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
سیستم کنفرانس LEM480
مشخصات میکروفن کنفرانس LEM MCF- 480Dفهم گفتاری بسیار بالاجذب بازخورد صوتی بالامجهز به سیستم Auto closeدارای رکوردر جهت ضبط جلسات بر روی فلشامکان اتصال سیستم مترجم همزماندارای رکوردر جهت ضبط جلسات بر روی فلشساختارآکوستیکی بالا جهت کنترل زوزهامکان اتصال میکروفن بیسیم و سیم دارکلید قطع و وصل برروی میکروفون کنفرانسکنترل ولوم میکروفن ها توسط منبع تغذیهخروجی هدفن برروی میکروفن جهت اتصال هدفندارای ولوم کنترل برروی هر میکروفن جهت تنظیم صداآنتی فیدبک داخلی میکروفون کنفرانس جهت
17 شهریور
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
سیستم کنفرانس LEM480
مشخصات میکروفن کنفرانس LEM MCF- 480Dفهم گفتاری بسیار بالاجذب بازخورد صوتی بالامجهز به سیستم Auto closeدارای رکوردر جهت ضبط جلسات بر روی فلشامکان اتصال سیستم مترجم همزماندارای رکوردر جهت ضبط جلسات بر روی فلشساختارآکوستیکی بالا جهت کنترل زوزهامکان اتصال میکروفن بیسیم و سیم دارکلید قطع و وصل برروی میکروفون کنفرانسکنترل ولوم میکروفن ها توسط منبع تغذیهخروجی هدفن برروی میکروفن جهت اتصال هدفندارای ولوم کنترل برروی هر میکروفن جهت تنظیم صداآنتی فیدبک داخلی میکروفون کنفرانس جهت
17 شهریور
3 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
سیستم کنفرانس بوش Bosch ccs1000
سیستم کنفرانس بوش Bosch ccs 1000• سیستم کنفرانس دیجیتال• قابلیت کنترل اتوماتیک دوربین ( اتو ترکینگ Auto Tracking )• دارای ظاهری بسیار شیک و محبوب• امکان اتصال 50 کنسول شرکت کننده برای منبع تغذیه • دارای نشانگر LED بر روی منبع تغذیه• دارای ورودی Aux و تقویت صدای میکروفن ها• پشتیبانی از پروکل های ارتباطی RS-485,RS-232• دارای قابلیت ضبط صدای جلسات بر روی فلش مموری• دارای مونیتور صدا برای تنظیم صدا توسط اپراتور• حساسیت میکروفن در فاصله مطلوب بین 20 الی 40 سانتیمتر• انعطاف پذیری قابل ت
17 شهریور
3 هفته پیش