خدمات
همه محله ها
افزودن به مورد علاقه ها
سمپاشی اصولی ومعتبر،کاملاپاکیزه
شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشروبهداشت تهران بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت بشماره 2107وشماره ثبت2222عضوانجمن حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین دانشگاه تهرانسمپاشی وریشه کنی کنه پرندگان ومایت درمنازل واداراتسمپاشی سوسک فاضلابی وسوسک ریزآلمانی باسموم وژل مخصوص ،سمپاشی تضمینی ساس،سمپاشی کک،پشه،شپشک ومگسها کنترل جوندگان موذی درکارخانجات صنایع غذایی وانبارهاسمپاشی دوره ای هتلها-بیمارستانها-اماکن ومجتمع های مسکونی باتجهیزات مدرن وتکنولوژی روز.صدورتاییدیه بهداشتی برای رستورانهاوتهیه غذاهابعدازانجام سمپا
گیشا
5 روز پیش
افزودن به مورد علاقه ها
سمپاشی اصولی ومعتبر،کاملاپاکیزه
شرکت سمپاشی نانوفناوران پیشروبهداشت تهران بامجوزرسمی ازوزارت بهداشت بشماره 2107وشماره ثبت2222عضوانجمن حشره شناسی پزشکی ومبارزه باناقلین دانشگاه تهرانسمپاشی وریشه کنی کنه پرندگان ومایت درمنازل واداراتسمپاشی سوسک فاضلابی وسوسک ریزآلمانی باضمانت نامه کتبیسمپاشی تضمینی ساس،سمپاشی کک،پشه،شپشک ومگسها کنترل جوندگان موذی درکارخانجات صنایع غذایی وانبارهاسمپاشی دوره ای هتلها-بیمارستانها-پانسیونهاوخوابگاههاصدورتاییدیه بهداشتی برای رستورانهاوتهیه غذاهابعدازانجام سمپاشی های دوره ایکلیه مناطق تهران
مرزداران
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
کلیه خدمات ساختمانی سراسر تهران
خدمات ساختمانی در سراسر تهران بازسازی نقاشی بنایی نجاری لوله کشی جوشکاری سرویس کولر آبی و گازی تعمیر انواع یخچال تعمیر و سرویس لوازم منزل ××× تلفن:88550819 ×××
صادقیه
2 هفته پیش