معدن
همه محله ها
افزودن به مورد علاقه ها
خریدار سوپر آلیاژ و آلیاژهای مختلف نیکل Nickel این
بسمه تعالیخرید ضایعات نیکل شابلون سفاله سر قلاب قراضه صنعتی گوشه ورقابزار مطمئن ساراWWW.SuperAlloyCenter.com www.AlloyCenter.ir خریدار سوپر آلیاژ و آلیاژهای مختلف نیکل Nickel اینکونل مونل هستالوی اینکولوی نایمونیک خرید ضایعات نیکل شابلون سفاله سر قلاب قراضه صنعتی صنعتی ضایعات قراضه سوفاله و خالص منجمله:آلیاژ نیکل Nickel Alloy 200 صنعتی قراضه نیکل 201 خالص نیکل صنعتی ضایعات قراضه سوفاله خالص خرید ضایعات نیکل شابلون سفاله سر قلاب قراضه صنعتی حوضچه گوشه با ورقآلیاژ مونل M
فتح - صنعتی
5 روز پیش
افزودن به مورد علاقه ها
خریدار ضایعات داپلکس Duplex 2205 Uns s32205 2205 6
بسمه تعالیخریدار ضایعات داپلکس Duplex 2205 Uns s32205 2205 621 448 25 31Max 293 Max سوپر داپلکس Duplex Uns s32750 A790 A789 A240 A276 A182ابزار مطمئن ساراخرید ضایعات و قراضه و گوشه ورق و لوله و سفاله سوفاله و صنعتی داپلکس Duplex 2205 Uns s32205 2205 621 448 25 31Max 293 Max سوپر داپلکس Duplex Uns s32750 A790 A789 A240 A276 A182 2206 2507 2506 1.4462خریدار ضایعات و قراضه و گوشه ورق و لوله و سفاله سوفاله و صنعتی داپلکس Duplex 2205 Uns s32205 2205 621 448 25 31Max 293 Max سوپر داپلکس Dupl
فتح - صنعتی
5 روز پیش