سایر
افزودن به مورد علاقه ها
مدرک همسطح تحصیلی (غیر حضوری) بگیرید
بدون رفتن به کلاس و آزمونمدرک همسطح تحصیلیدر تمامی مقاطعاز دیپلم تا دکتریبه صورت کاملا قانونیهمراه با استعلامدر تماما رشته ها (به جز پزشکی و پیرا پزشکی) دریافت نمایید.جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید.
2 روز و 14 ساعت پیش
افزودن به مورد علاقه ها
ترک تحصیلی ها نیاز به مدرک معادل تحصیلی دارید؟
مشاوره رایگاندوستان عزیزی که ترک تحصیل کرده اند و اکنون برای:استخدام/ ثبت شرکت / اخذ جواز کسب / اخذ کارت بازرگانینیاز به مدرک همسطح داریدبا مشاورین ما تماس بگیرید.
2 روز و 14 ساعت پیش
افزودن به مورد علاقه ها
مدرک مدیریت اجرایی MBA و مدیریت راهبردی DBA
ثبت نام شروع شدبرگزاری دوره های غیر حضوریمدیریت اجرایی (MBA) (کارشناسی ارشد)مدیریت راهبردی کسب و کار (DBA) (دکتری)مدارک صادره مذکور مورد تایید موسسه آموزش عالی آزاد با تاییدیه وزارت علوم به همراه ریز نمرات میباشد.جهت مشاوره رایگان با کارشناسان ما تماس بگیرید.
2 روز و 14 ساعت پیش