همه آگهی ها
عباس آباد
محله:عباس آباد
افزودن به مورد علاقه ها
نیازمند بازاریاب خانم
استخدام بازاریاب با درآمد میلیونی در ماه به صورت مادام العمرمزایای شغلی، بدون محدودیت و مادام العمرحقوق ثابت (در صورت رسیدن به حد نصاب تعیین شده)پاداشآموزش رایگانپنل اختصاصی جهت مشاهده گزارش و درآمد روزانهزمینه پیشرفت و ارتقاشرایت احرازحداکثر سن 35 سالآشنا با فضای دیجیتالآشنا به اصول بازاریابی روابط عمومی بالادارای ظاهر آراسته ، مهارت ارتباطی و فن بیان مناسبدارای اعتماد به نفس بالا ، فعال ، منظم و با انگیزهحداقل مدرک مورد نیاز دیپلم کلیه رشته های تحصیلی و دانشگاهیشماره ت
عباس آباد
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
استخدام بازاریاب با درآمد میلیونی
استخدام بازاریاب با درآمد میلیونی در ماه به صورت مادام العمرمزایای شغلیپورسانت عالی ، بدون محدودیت و مادام العمرحقوق ثابت (در صورت رسیدن به حد نصاب تعیین شده)پاداشآموزش رایگانپنل اختصاصی جهت مشاهده گزارش و درآمد روزانهزمینه پیشرفت و ارتقاشرایت احرازحداکثر سن 35 سالآشنا با فضای دیجیتالآشنا به اصول بازاریابیروابط عمومی بالادارای ظاهر آراسته ، مهارت ارتباطی و فن بیان مناسبدارای اعتماد به نفس بالا ، فعال ، منظم و با انگیزهحداقل مدرک مورد نیاز دیپلمکلیه رشته
عباس آباد
3 هفته پیش