همه آگهی ها
فتح - صنعتی
محله:فتح - صنعتی
افزودن به مورد علاقه ها
لوله میله میلگرد ورق نیکل اینکونل مونل هستلوی نایم
بسمه تعالیلوله میله میلگرد ورق نیکل اینکونل مونل هستلوی نایمونیک تیتانیوم ضایعات قراضه صنعتیابزار مطمئن سارا فروش ضایعات و قراضه سوپر آلیاژ و آلیاژهای مختلف نیکل Nickel اینکونل مونل هستالوی اینکولوی نایمونیک تیتانیوم صنعتی ضایعات قراضه سوفاله و خالص منجمله:آلیاژ نیکل Nickel Alloy 200 صنعتی ضایعات قراضه سوفاله نیکل 201 خالص نیکل صنعتی لوله میله میلگرد ورق خالصآلیاژ مونل Monel Alloy مونل 400 صنعتی لوله میله میلگرد ورق مونل Monel 500 مونل K500 خرید و فروشآلیاژ اینکونل Inconel 6
فتح - صنعتی
2 روز و 1 ساعت پیش
افزودن به مورد علاقه ها
لوله میله میلگرد ورق نیکل اینکونل مونل هستلوی نایم
بسمه تعالیلوله میله میلگرد ورق نیکل اینکونل مونل هستلوی نایمونیک تیتانیوم ضایعات قراضه صنعتیابزار مطمئن سارا فروش ضایعات و قراضه سوپر آلیاژ و آلیاژهای مختلف نیکل Nickel اینکونل مونل هستالوی اینکولوی نایمونیک تیتانیوم صنعتی ضایعات قراضه سوفاله و خالص منجمله:آلیاژ نیکل Nickel Alloy 200 صنعتی ضایعات قراضه سوفاله نیکل 201 خالص نیکل صنعتی لوله میله میلگرد ورق خالصآلیاژ مونل Monel Alloy مونل 400 صنعتی لوله میله میلگرد ورق مونل Monel 500 مونل K500 خرید و فروشآلیاژ اینکونل Inconel 600 ا
فتح - صنعتی
5 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
جوش برش خم سوراخکاری و ساخت انواع قطعات و ماشین آل
جوش برش خم سوراخکاری و ساخت انواع قطعات و ماشین آلات و مخزن نیکل اینکونل مونل هستلوی نایمونیک استیل داپلکس کاپرنیکل تیتانیوم و انواع سوپر آلیاژهاسوپر آلیاژ مرکز WWW.SuperAlloyCenter.com www.AlloyCenter.irانجام انواع خدمات فنی منجمله جوش برش خم سوراخکاری و ساخت انواع قطعات و ماشین آلات و مخزن از سوپر آلیاژهای نیکل Nickel اینکونل Inconel Monel مونل Hastelloy هستالوی هستلوی Nimonic نایمونیک استیل Steel داپلکس دابکلس Duplex سوپر داپلکس کاپرنیکل تیتانیوم Titanium هاینس hainess
فتح - صنعتی
6 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
خرید و فروش تیتانیوم گریدTitanium Gr2 Gr5 ضایعات
بسمه تعالیخرید و فروش تیتانیوم گریدTitanium Gr2 Gr5 ضایعات صنعتیسوپر آلیاژ مرکزآلیاژهای مختلف تیتانیوم Titanium Alloy خالص ضایعات صنعتی پزشکیWWW.SuperAlloyCenter.com www.AlloyCenter.ir تامین سوپر آلیاژ و آلیاژهای مختلف تیتانیوم Titanium خالص ضایعات سوفاله صنعتی پزشکی منجمله:آلیاژ تیتانیوم Titanium Alloy گرید 1 Grade 1 Gr1 گرید 2 Grade 2 Gr2 خالص ضایعات صنعتی آلیاژ تیتانیوم Titanium Alloy گرید 3 Grade 3 Gr3 خالص ضایعات صنعتی پزشکی گرید 4
فتح - صنعتی
6 هفته پیش