همه آگهی ها
جمالزاده - حشمت الدوله
محله:جمالزاده - حشمت الدوله
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش و مشاوره پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری
آموزش و مشاوره پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری- ارائه عنوان و مقاله بیس رایگان از مقالات 2018 و2017-گرفتن تاییده سایت ایران-مشاوره پروپوزال در کمتر از 10 روزk-مشاوره تخصصی و حمایت تا زمان دفاع پایان نامه و انجام نرم افزارهای زیرMultilog,Amos Bilog,Lisrel,Spss,Comprensive Meta Analisis,SPSS Smart-PLS,Minitab،EviewsMATLAB- آموزش حضوری مطالب پایان نامه به دانشجو توسط اساتید موسسه- مشاوره پروژه های آماری ( آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل رگرسیونی، سری زمانی و ...) در تمامی رشته های فنی
جمالزاده - حشمت الدوله
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش و مشاوره پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری
آموزش و مشاوره پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری- ارائه عنوان و مقاله بیس رایگان از مقالات 2018 و2017-گرفتن تاییده سایت ایران-مشاوره پروپوزال در کمتر از 10 روزk-مشاوره تخصصی و حمایت تا زمان دفاع پایان نامه و انجام نرم افزارهای زیرMultilog,Amos Bilog,Lisrel,Spss,Comprensive Meta Analisis,SPSS Smart-PLS,Minitab،EviewsMATLAB- آموزش حضوری مطالب پایان نامه به دانشجو توسط اساتید موسسه- مشاوره پروژه های آماری ( آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل رگرسیونی، سری زمانی و ...) در تمامی رشته های فنی
جمالزاده - حشمت الدوله
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش و مشاوره پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری
آموزش و مشاوره پروپوزال و پایان نامه ارشد و دکتری- ارائه عنوان و مقاله بیس رایگان از مقالات 2018 و2017-گرفتن تاییده سایت ایران-مشاوره پروپوزال در کمتر از 10 روزk-مشاوره تخصصی و حمایت تا زمان دفاع پایان نامه و انجام نرم افزارهای زیرMultilog,Amos Bilog,Lisrel,Spss,Comprensive Meta Analisis,SPSS Smart-PLS,Minitab،EviewsMATLAB- آموزش حضوری مطالب پایان نامه به دانشجو توسط اساتید موسسه- مشاوره پروژه های آماری ( آمار توصیفی، تجزیه و تحلیل رگرسیونی، سری زمانی و ...) در تمامی رشته های فنی
جمالزاده - حشمت الدوله
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
انجام تمام مراحل تکمیل کتاب از تایپ اولیه تا مرحله
تایپ و ویرایش ادبی و فنی انواع کتاب‌ها تا مرحله چاپ و گرفتن مجوز نشر برای کتاب‌های شما 66561862 – 9125403198تایپ --متون فارسی -چاپ -تراکت -تایپ فوری -صحافی پایان نامه -تایپ و صفحه آرایی -تایپ حرفه ای کتاب -صفحه آرایی حرفه‌ای کتاب -تایپ پایان نامه -چاپ کتاب -صحافی فوری -این دیزاین -تایپ اینترنتی -تایپ ده انگشتی -صفحه بندی کتاب تایپ -پروژه دانشگاهی -صفحه آرایی مجله در این دیزاینصفحه آرایی کتاب های ش
جمالزاده - حشمت الدوله
2 ماه پیش