همه آگهی ها
جمالزاده - حشمت الدوله
محله:جمالزاده - حشمت الدوله
افزودن به مورد علاقه ها
آموزش کاربردی حسابداری
آموزش کاربردی ویژه بازار کار به صورت خصوصی محل شما یاموسسه یا (غیرحضوری) یا نیمه خصوصی 4 نفره در موسسه یک جلسه رایگان1-دوره نرم افزار هلو 75000تومان نرم افزار سپیدار 150000 تومان2-مقدمات اصول حسابداری مباحث پایه حسابداریاصول حسابداریشناخت دفاتر اسنادحسابداریگزارشات مالیسرمایه گزاری مجددبرداشت درامد هزینه شناختانواع حسابها وبستن حساب ها و..با تضمین آموزش باتخفیف 25000تومان3-دوره پیش نیاز تنظیم اظهار مالیاتی خدماتی یابازرگانی –پیمانکاری 25000تومان صنعتی 50000تومان4-دوره صفر تا صد مال
جمالزاده - حشمت الدوله
4 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
مالی و مالیاتی
پایان استرس و رهایی از پیچیدگی های مالی و مالیاتی و بیمه صنعتی تولیدی بازرگانی داخلی و خارجی خدماتی ،پیمانکاری اصناف و فروشگاه هاتشکیل پرونده مالیاتی ، بیمه ، ارزش افزوده ، دریافت کداقتصادی، پلمپ دفاترانجام کلیه امور مالیاتی نظیر اظهار نامه مالیاتی گزارش خرید و فروش فصلی ؟،لیست حقوق، لیست بیمه، تحریر دفاتر، مالیات بر تراکنش های بانکی ، مالیات بر ارث، مستغلاتو تنظیم لوایح دفاعی جهت تقدیم به کلیه هیوتهای حل اختلاف و...تهیه و تنظیم گزارشات حسابرس خارجی حسابرسی داخلی 66433111-09057566837
جمالزاده - حشمت الدوله
2 هفته پیش