همه آگهی ها
قلهک
محله:قلهک
افزودن به مورد علاقه ها
دفتر حقوقی و ثبتی آتین
دفتر حقوقی و ثبتی آتین ارائه دهنده خدماتی از قبیل پیگیری دعاوی حقوقی در حوزه تجاری (چک ، سفته ، ورشکستگی ، نقض قرارداد و اخذ خسارت و .. )؛ مذاکره و تنظیم انواع قرارداد ( اجاره ، فروش ، نمایندگی ، عاملیت ، سفارش تولید ، اجازه بهره برداری و ... ) ؛ مشاوره حقوقی ؛ ثبت(علامت تجاری،طرح صنعتی،اختراع، شرکت و صورت جلسه تغییرات) و دعاوی مرتبط با نقض و ابطال مالکیت صنعتی می‎باشد.
قلهک
4 روز پیش
افزودن به مورد علاقه ها
موسسه حقوقی و ثبتی آتین
موسسه حقوقی و ثبتی آتین ارائه دهنده خدماتی از قبیل پیگیری دعاوی حقوقی در حوزه تجاری (چک ، سفته ، ورشکستگی ، نقض قرارداد و اخذ خسارت و .. ) ؛ مذاکره و تنظیم انواع قرارداد ( اجاره ، فروش ، نمایندگی ، عاملیت ، سفارش تولید ، اجازه بهره برداری و ... ) ؛ مشاوره حقوقی ؛ ثبت (علامت تجاری،طرح صنعتی،اختراع، شرکت و صورت جلسه تغییرات) و دعاوی مرتبط با نقض و ابطال مالکیت صنعتی می‎باشد.
قلهک
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
استخدام کارشناس حقوقی خانم یا آقا
دفتر حقوق تجاری آتین به یک نفر کارشناس یا دانشجوی کارشناسی حقوق نیازمند است.
قلهک
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
استخدام کارشناس حقوقی خانم یا آقا
دفتر حقوقی آتین به یک نفر کارشناس حقوقی نیازمند است.
قلهک
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
استخدام کارشناس حقوقی خانم یا آقا
استخدام کارشناس حقوقی خانم یا آقا
قلهک
3 هفته پیش