همه آگهی ها
افزودن به مورد علاقه ها
ضدزنگ طوسی
کد:NPS 630نام محصول:رنگ آستری بر پایه رزین آلکید و رنگدانه های طوسی (ضد زنگ طوسی)www.nanopush.netرنگ آستری بر پایه رزین آلکید و رنگدانه های طوسی ( ضد زنگ طوسی ) نانوپوش با استفاده از بهترین پیگمنتهای ضد خوردگی تهیه گردیده و برای کاربرد در شرایط آب و هوایی معتدل ، جهت حفاظت سطوح آهنی ، تاسیسات ، سازه ها و لوازم خانگی و اداری فلزی در محیطهای ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد می شود .www.nanopush.net زمان خشک شدن ، دوام ، چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب از مزایای این محصول می باشد
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
ضدزنگ اُخرایی
کد:NPS 620نام محصول:رنگ آستری بر پایه رزین آلکید و اکسید آهن (ضد زنگ اُخرایی)رنگ آستری بر پایه رزین آلکید www.nanopush.netو اکسید آهن ( ضد زنگ اخرایی ) نانوپوش با استفاده از بهترین پیگمنتهای ضد خوردگی تهیه گردیده و برای کاربرد در شرایط آب و هوایی معتدل ، جهت حفاظت سطوح آهنی ، تاسیسات تلفن کارخانه:04432723344، سازه ها و لوازم خانگی و اداری فلزی در محیطهای ساختمانی و نیمه صنعتی پیشنهاد می شود . زمان خشک شدن ، دوام ، چسبندگی و قدرت پوشانندگی مناسب از مزایای این محصول می باشد .
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
پوشرنگ روغنی براق آلکیدی
کد:NPS 600نام محصول:پوشرنگ روغنی براق آلکیدیپوشرنگ روغنی براق آلکیدی نانوپوش بر اساس آخرین فرمولاسیون بدست آمده در آزمایشگاههای مجهز تحقیقات www.nanopush.netو کنترل کیفیت مجتمع کارخانجات چسب و رنگ نانوپوش و با بکارگیری مواد اولیه مرغوب و تجهیزات مدرن صنایع رنگسازی تهیه شده و بر روی سطوح داخل و خارج ساختمان نظیر آهن ، گچ ، چوب ، سیمان ، آجر و آردواز بکار برده می شود .موارد کاربرد:رنگ آمیزی روی سطوح داخل و خارج ساختمان نظیر آهن ، گچ ، چوب ، سیمان ، آجر و آردواز
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
پوشرنگ روغنی مات آلکیدی
کد:NPS 610نام محصول:پوشرنگ روغنی مات آلکیدیپوشرنگ روغنی مات آلکیدی نانوپوش بر اساس آخرین فرمولاسیون بدست آمده در آزمایشگاههای www.nanopush.netمجهز تحقیقات و کنترل کیفیت مجتمع کارخانجات چسب و رنگ نانوپوش و با بکارگیری مواد اولیه مرغوب و تجهیزات مدرن تلفن کارخانه:04432723344 صنایع رنگسازی تهیه شده و بر روی سطوح داخل و خارج ساختمان نظیر آهن ، گچ ، چوب ، سیمان ، آجر و آردواز بکار برده می شود .
2 هفته پیش