همه آگهی ها
افزودن به مورد علاقه ها
نماینده خرید از چین و ویتنام
نحوه همکاریخرید از فروشگاههای آنلاین، علی بابا، تاوباو، تی مال، 1688، خرید از شرکتهای چین، مغازه های عمده فروشی، کارخانه، بازرسی کالا، جمع آوری سفارشات ازشهرهای مختلف چین و ویتنام در انبار محلی خودمان، ارسال بار بصورت دریایی و هوایی به دبی و تمان نقاط ایران و خصوصا مناطق آزاد. نام شرکت چینی و ویتنامی ما درسیستم گمرک ایران ثبت و برای ورود کالا برای ثبت سفارش به ایران محدودیتی نداریم. کمیسیون و هزینه های سفارشاتکمیسیون خرید از فروشگاههای آنلاین:10 درصد از مبلغ کل خریدکمیسیون خرید عمده و
4 روز پیش
افزودن به مورد علاقه ها
نماینده خرید از چین و ویتنام
نحوه همکاریخرید از فروشگاههای آنلاین، علی بابا، تاوباو، تی مال، 1688، خرید از شرکتهای چین، مغازه های عمده فروشی، کارخانه، بازرسی کالا، جمع آوری سفارشات ازشهرهای مختلف چین و ویتنام در انبار محلی خودمان، ارسال بار بصورت دریایی و هوایی به دبی و تمان نقاط ایران و خصوصا مناطق آزاد. نام شرکت چینی و ویتنامی ما درسیستم گمرک ایران ثبت و برای ورود کالا برای ثبت سفارش به ایران محدودیتی نداریم. کمیسیون و هزینه های سفارشاتکمیسیون خرید از فروشگاههای آنلاین:10 درصد از مبلغ کل خریدکمیسیون خرید عمده و
4 روز پیش