همه آگهی ها
افزودن به مورد علاقه ها
صادارت و واردات
با ما تجربه بهتری از تجارت بین الملل داشته باشیدشرکت بین المللی سیستومالبا بیش از یک دهه سابقه کاری در زمینه خرید عمده بین الملل ، حمل و نقل بین الملل ، تجارت جهانی و بازارهای جهانیدر ایران همیار کسبه محترم است.شرکت ما درگمرکات ثبت و علاوه بر انجام خرید شماقادر به انجام امور حمل ونقل بین المللی به ایران و یا سایر نقاط جهان می باشد.
1 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
نماینده خرید از چین و ویتنام
نحوه همکاریخرید از فروشگاههای آنلاین، علی بابا، تاوباو، تی مال، 1688، خرید از شرکتهای چین، مغازه های عمده فروشی، کارخانه، بازرسی کالا، جمع آوری سفارشات ازشهرهای مختلف چین و ویتنام در انبار محلی خودمان، ارسال بار بصورت دریایی و هوایی به دبی و تمان نقاط ایران و خصوصا مناطق آزاد. نام شرکت چینی و ویتنامی ما درسیستم گمرک ایران ثبت و برای ورود کالا برای ثبت سفارش به ایران محدودیتی نداریم. کمیسیون و هزینه های سفارشاتکمیسیون خرید از فروشگاههای آنلاین:10 درصد از مبلغ کل خرید
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
صادارت و واردات
با ما تجربه بهتری از تجارت بین الملل داشته باشیدشرکت بین المللی سیستومالبا بیش از یک دهه سابقه کاری در زمینه خرید عمده بین الملل ، حمل و نقل بین الملل ، تجارت جهانی و بازارهای جهانیدر ایران همیار کسبه محترم است.شرکت ما درگمرکات ثبت و علاوه بر انجام خرید شماقادر به انجام امور حمل ونقل بین المللی به ایران و یا سایر نقاط جهان می باشد.
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
نماینده خرید از چین و ویتنام
نحوه همکاریخرید از فروشگاههای آنلاین، علی بابا، تاوباو، تی مال، 1688، خرید از شرکتهای چین، مغازه های عمده فروشی، کارخانه، بازرسی کالا، جمع آوری سفارشات ازشهرهای مختلف چین و ویتنام در انبار محلی خودمان، ارسال بار بصورت دریایی و هوایی به دبی و تمان نقاط ایران و خصوصا مناطق آزاد. نام شرکت چینی و ویتنامی ما درسیستم گمرک ایران ثبت و برای ورود کالا برای ثبت سفارش به ایران محدودیتی نداریم. کمیسیون و هزینه های سفارشاتکمیسیون خرید از فروشگاههای آنلاین:10 درصد از مبلغ کل خرید
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
نماینده خرید از چین و ویتنام
نحوه همکاریخرید از فروشگاههای آنلاین، علی بابا، تاوباو، تی مال، 1688، خرید از شرکتهای چین، مغازه های عمده فروشی، کارخانه، بازرسی کالا، جمع آوری سفارشات ازشهرهای مختلف چین و ویتنام در انبار محلی خودمان، ارسال بار بصورت دریایی و هوایی به دبی و تمان نقاط ایران و خصوصا مناطق آزاد. نام شرکت چینی و ویتنامی ما درسیستم گمرک ایران ثبت و برای ورود کالا برای ثبت سفارش به ایران محدودیتی نداریم. کمیسیون و هزینه های سفارشاتکمیسیون خرید از فروشگاههای آنلاین:10 درصد از مبلغ کل خرید
2 هفته پیش
افزودن به مورد علاقه ها
صادارت و واردات
با ما تجربه بهتری از تجارت بین الملل داشته باشیدشرکت بین المللی سیستومالبا بیش از یک دهه سابقه کاری در زمینه خرید عمده بین الملل ، حمل و نقل بین الملل ، تجارت جهانی و بازارهای جهانیدر ایران همیار کسبه محترم است.شرکت ما درگمرکات ثبت و علاوه بر انجام خرید شماقادر به انجام امور حمل ونقل بین المللی به ایران و یا سایر نقاط جهان می باشد.
2 هفته پیش